Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Opzoeken en doseren van circulerende immunocomplexen (minimum twee methoden) #(Maximum 1) (Cumulregel 48) Klasse 22

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.