Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Bepalen van specifieke IgE per antigeen #(Maximum 6)(Cumulregel 47)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.