Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Bepalen van bloedplaatjes-antigenen bij vader of moeder van een patiënt met neonatale thrombocytopenische purpura : per antigeen #(Maximum 6)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.