Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Opsporen op een kwantitatieve wijze van het hepatitis B virus (HBV)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.