Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N65
Vanaf
1/06/2008
Moleculaire biologie - genetisch materiaal micro-organismen
B 1500
Vanaf
1/03/2023
  • B = 0,038561 (1/01/2024)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 11. Klinische biologie
  • Artikel. 24. bis. Worden als verstrekkingen beschouwd waarvoor de bekwaming van specialist voor klinische biologie (P) vereist is
  • §1. Moleculaire Biologische Onderzoeken op genetisch materiaal van micro-organismen
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.