Interpretatieregels

559134
Doseren van C-peptide #(Maximum 1)(Cumulregel 89, 322)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.