Instructies facturatie

559602
Doseren van androstanediolglucuronide #(Maximum 1)(Cumulregel 45)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.