Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Doseren van testosteron #(Maximum 1)(Cumulregel 110, 322)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.