Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Doseren van sex hormoon-bindend globuline (SHBG) #(Maximum 1)(Cumul 112, 211, 322)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.