Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Eenvoudig moleculair-cytogenetisch onderzoek (zoals FISH) bij de diagnose van een constitutionele aandoening (Diagnoseregel 1)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.