Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N64
Vanaf
1/01/2013
Genetische onderzoeken - Artikel 33
B 180
Vanaf
1/01/2013
  • B = 1,218303 (1/01/2024)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk VII. Pathologische anatomie en genetische onderzoeken
  • Afdeling II. Genetische onderzoeken
  • Art. 33. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van de in § 2 bedoelde geneesheer vereist is
  • 1. CYTOGENETISCHE ONDERZOEKEN
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.