Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Complex moleculair genetisch onderzoek voor het opsporen van een constitutionele aandoening (niveau 1) (Diagnoseregel 6, 10, 18)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.