Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Eenvoudige dosering van één intracellulair of extracellulair enzym, verantwoordelijk voor een erfelijke aandoening : per supplementair onderzoek (Cumulregel 2) (Diagnoseregel 10, 14)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.