Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Peroperatoir pathologisch-anatomisch extempore onderzoek, ongeacht het aantal afnames, volgens de vriesmethode of depmethode en ongeacht het aantal verrichte controle-onderzoeken na inclusie en coupe

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.