Gecoördineerde tekstversies

588114
Pathologisch-anatomisch onderzoek met een elektronenmicroscoop, ongeacht de aangewende techniek of technieken, ongeacht het aantal afnames
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.