Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Basistarieven

Histologisch onderzoek door inclusie en coupe, ongeacht het aantal coupes en ongeacht het aantal onderzochte organen, en met inbegrip van het eventueel macroscopisch onderzoek van de afnames bijvolgende ingrepen - vagotomie - vasectomie - tuba-ligatuur - tonsillectomie (< 18 jaar) - adenoidectomie (< 18 jaar) - sympathectomie

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.