Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Cytopathologisch onderzoek van omwikkelde cellen De verstrekkingen 588313 - 588324 en 588372 - 588383 mogen slechts tegen 50% van het tweede onderzoek gecumuleerd worden

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.