Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Cytologisch onderzoek naar neoplastische cellen op urine of sputum ongeacht het aantal preparaten, per afname

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.