Interpretatieregels

588416
Cytologisch onderzoek naar neoplastische cellen op afnames niet gespecifieerd in de verstrekkingen 589853-589864 en 588394-588405, ongeacht het aantal preparaten, per afname
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.