Global.NomenDetail_LibLink

Link Omschrijving
588394 Cytologisch onderzoek naar neoplastische cellen op urine of sputum ongeacht het aantal preparaten, per afname
589853 Preventief cytologisch onderzoek naar neoplastische cellen op cervicovaginale afnames gebruik makend van de techniek van de dunne laag cytologie, ongeacht het aantal preparaten en ongeacht het aantal afnames
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.