Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Opsporen van HER2 genamplificatie door middel van een in situ "hybridization" techniek (Diagnoseregel 1, 13, 21)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.