Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Speciale tarieven

Karyogram op kweek van amniotische cellen

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.