Gecoördineerde tekstversies

588674
Kweek van amniotische cellen en trofoblasten in het kader van een prenatale diagnostiek (Diagnoseregel 20)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.