Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Immuunhistochemisch onderzoek voor het aantonen van farmacopredictieve of prognostische biomerkers in een tumor, per antiserum, in het kader van het voorschrijven van tumor-specifieke medicatie

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.