Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Percutane extractie van een elektrode bij een patiënt met een ingeplante hartstimulator of een ingeplante hartdefibrillator, met uitsluiting van de farmaceutische produkten, de contrastmiddelen en het wegwerpmateriaal

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.