Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Basistarieven

Percutane occlusietest met neurologisch protocol, onder controle door medische beeldvorming, van de arteriële of veneuze vascularisatie van een of meer organen en van pathologische letsels door fysische of chemische middelen in de encefale streek, inclusief de manipulaties en controles tijdens de test en de gebruikte catheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiemateriaal

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.