Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Elektrofysiologisch onderzoek en percutane His bundel ablatie

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.