Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N49
Vanaf
1/07/2019
Moleculaire biologische testen op menselijk genetisch materiaal
B 4000
Vanaf
1/07/2019
  • B = 0,055384 (1/01/2024)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk VII. Pathologische anatomie en genetische onderzoeken
  • Afdeling II. Genetische onderzoeken
  • Art. 33. ter.
  • § 1. Moleculair biologische testen op menselijk materiaal bij verworven aandoeningen die geassocieerd zijn aan een farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 1 februari 2018
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.