Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Basistarieven

Toezicht door een arts die is erkend als specialist voor in de geriatrie, op een in een dienst G opgenomen zieke : door een geaccrediteerde arts-specialist, de eerste zes dagen, per dag

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.