Gecoördineerde tekstversies

599126
Toezicht door een arts die is erkend als specialist voor in de geriatrie, op een in een dienst G opgenomen zieke : de eerste zes dagen, per dag
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.