Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Toezicht door een arts die is erkend als specialist voor in de gériatrie, op een in een dienst G opgenomen zieke : van de zevende tot en met de dertigste dag, per dag

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.