Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Speciale tarieven

Toezicht door een arts die erkend is als specialist voor neuropsychiatrie of voor psychiatrie op een in een dienst Sp-psychogeriatrie van een algemeen ziekenhuis opgenomen rechthebbende : de eerste twaalf dagen, per dag

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.