Contact

Artsen mednom@riziv-inami.fgov.be
Tandartsen, mondhygiënisten Ctd-Ttr@riziv-inami.fgov.be
Implantaten implant@riziv-inami.fgov.be
Medische hulpmiddelen, audiciens, bandagisten, opticiens, orthopedisten MEDDEV@riziv-inami.fgov.be
Apothekers, geneesmiddelen secr-farbel@riziv-inami.fgov.be
Kinesitherapeuten kinenom@riziv-inami.fgov.be
Verpleegkundigen nursenom@riziv-inami.fgov.be
Vroedvrouwen sfvvnom@riziv-inami.fgov.be
Klinisch orthopedagogen, klinisch psychologen psysoc@health.fgov.be
Logopedisten logonom@riziv-inami.fgov.be
Pseudonomenclatuur en facturatie - instructies Actua@riziv-inami.fgov.be
Companion Diagnostics CDX@riziv-inami.fgov.be
Nomensoft nomen@riziv-inami.fgov.be
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.