Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N21
Vanaf
1/01/2012
Neurochirurgie
K 180
Vanaf
1/01/2012
  • K = 2,179107 (1/01/2024)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 5. Heelkunde
  • Art. 14. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de specialismen die tot de uitwendige pathologie behoren
  • b) de verstrekkingen die tot het specialisme neurochirurgie (DA) behoren
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.