Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Invasief testen (via heelkundige vrijlegging) van een systeem voor diepe hersenstimulatie

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.