Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Onrechtstreekse binoculaire oftalmoscopie met of zonder sclerale insnijding

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.