Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Doseren van apolipoproteine A1 #(Maximum 1) (Cumulregel 13)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.