Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

° Doseren van creatinine #(Maximum 1) (Cumulregel 8)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.