Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7- en 8-dehydrocholesterol #(Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregel 40)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.