Interpretatieregels

556382
Opzoeken van anti-neutrofielen-cytoplasma antilichamen #(Maximum 1) (Cumulregel 353)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.