Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Opzoeken van anti-neutrofielen-cytoplasma antilichamen #(Maximum 1) (Cumulregel 353)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.