Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Titreren van anti-neutrofielen - cytoplasma antilichamen #(Maximum 1)(Diagnoseregel 64)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.