Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Histo-enzymologischonderzoek op verse weefsels na incubatie, ongeacht het aantal bestudeerde enzymen (p.m. uitstrijkpreparaten van bloed, cf. hoofdstuk hematologie)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.