Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Immuunhistochemisch onderzoek voor het aantonen van antigenen, per antiserum

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.