Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Immunohistologische onderzoekingen voor het aantonen van antigenen in de weefselcoupes na incubatie met antisera, per gebruikte antiserum : De volgende (maximum drie), elk

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.